Szczegóły

Tytuł artykułu

Participatory communication , a case study: Fuori Aula Network , University of Verona web-radio
Komunikacja partycypacyjna. Studium przypadku: Fuori Aula Network, radio internetowe przy Uniwersytecie Werońskim

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 153

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×