Details

Title

Value creation through restructuring – key value drivers and value creation models
Tworzenie wartości poprzez restrukturyzację – kluczowe czynniki wartości i modele tworzenia wartości

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2012

Numer

No 153

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466
×