Szczegóły

Tytuł artykułu

Value creation through restructuring – key value drivers and value creation models
Tworzenie wartości poprzez restrukturyzację – kluczowe czynniki wartości i modele tworzenia wartości

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 153

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×