Szczegóły

Tytuł artykułu

The phenomenon of coopetition in European project 1 management teams
Zjawisko koopetycji w zarządzaniu projektami europejskimi

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 154

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466

Źródło

Organization and Management; 2013; No 154
×