Szczegóły

Tytuł artykułu

NADZÓR URZĘDNICZY JAKO SZCZEGÓLNY INSTRUMENT NADZORUKORPORACYJNEGO (CORPORATE GOVERNANCE) SPÓŁEK SKARBUPAŃSTWA
THE MINISTRY OFFICIALS’ SUPERVISION AS THE SPECIFICCORPORATE GOVERNANCE INSTRUMENT IN SATE OWNED COMPANIES

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 157

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466

Źródło

Organization and Management; 2013; No 157
×