Szczegóły

Tytuł artykułu

ABSORBCJA WIEDZY INŻYNIERSKIEJ W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA– KONTEKST STRATEGII PRZYWÓDZTWA KOSZTOWEGO
ABSORPTION OF ENGINEERING KNOWLEDGE IN MANAGEMENT – CONTEXT OF THECOST LEADERSHIP STRTEGY

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 158

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466

Źródło

Organization and Management; 2013; No 158
×