Szczegóły

Tytuł artykułu

ZASTOSOWANIE KONCEPCJI RBV DO PRAGMATYKI FUNKCJONOWANIASZPITALI PUBLICZNYCH
THE APPLICATION OF THE RESOURCE-BASED VIEW (RBV) FOR PUBLIC HOSPITALSPERFORMANCE

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 158

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466

Źródło

Organization and Management; 2013; No 158
×