Szczegóły

Tytuł artykułu

Dyskurs organizacyjny : mo żliwo ści i.ograniczeniawykorzystania w badaniach

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2014

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466

Źródło

Organization and Management; 2014; No 161
×