Szczegóły

Tytuł artykułu

Organizacyjne uwarunkowania zarządzania talentami – pro baoperacjonalizacji

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2014

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×