Szczegóły

Tytuł artykułu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2014

Numer

No 162

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466

Źródło

Organization and Management; 2014; No 162
×