Details

Title

Partycypacja pracownicza w podejmowaniu decyzjia satysfakcja z pracy w MŚP – analiza relacji z wykorzystaniemmodelu AMO

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2014

Issue

No 163

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466

Source

Organization and Management; 2014; No 163
×