Details

Title

Słowiańskie drukarstwo renesansowe w sławnym mieście weneckim

Journal title

Pamiętnik Słowiański

Yearbook

2011

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0078-866X

Source

Pamiętnik Słowiański; 2011; No 2
×