Szczegóły

Tytuł artykułu

Jugosłowianin na emigracji, czyli między azylem i egzylem.

Tytuł czasopisma

Pamiętnik Słowiański

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0078-866X
×