Details

Title

Zlatko Hasanbegović, Muslimani u Zagrebu 1878.––1945. Doba utemeljenja. Islamska zajednica Zagreb, Institut dru¬štvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2007, ss. 624

Journal title

Pamiętnik Słowiański

Yearbook

2012

Numer

No 1-2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0078-866X

Source

Pamiętnik Słowiański; 2012; No 1-2
×