Szczegóły

Tytuł artykułu

Zlatko Hasanbegović, Muslimani u Zagrebu 1878.––1945. Doba utemeljenja. Islamska zajednica Zagreb, Institut dru¬štvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2007, ss. 624

Tytuł czasopisma

Pamiętnik Słowiański

Rocznik

2012

Numer

No 1-2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0078-866X
×