Szczegóły

Tytuł artykułu

Chorzenie ciała i nierząd mózgu. W poszukiwaniu języka przekładu prozy Janka Policia Kamova

Tytuł czasopisma

Pamiętnik Słowiański

Rocznik

2013

Numer

No 1-2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0078-866X

Źródło

Pamiętnik Słowiański; 2013; No 1-2
×