Details

Title

Rigels Halili, Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmiennościi epice ludowej wśród Albańczyków i Serbów, Wydawnictwo UniwersytetuWarszawskiego, Warszawa 2012, ss. 506

Journal title

Pamiętnik Słowiański

Yearbook

2013

Issue

No 1-2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0078-866X

Source

Pamiętnik Słowiański; 2013; No 1-2
×