Szczegóły

Tytuł artykułu

Haemolytic and proteolytic activity of coagulase-negative staphylococci isolated from mastitis cows

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10181-011-0115-7 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2012; No 1

Referencje

Archer G. (1998), <i>Staphylococcus aureus</i>: a well-armed pathogen, Clin Infect Dis, 26, 1179, doi.org/10.1086/520289 ; Bartoszewicz-Potyrała M. (2002), Traits of coagulase-negative staphylococci determine pathogenicity, Postępy Mikrobiologii, 41, 351. ; Bedidi-Madani N. (1998), Exoprotein and slime production by coagulase-negative staphylococci isolated from goats milk, Vet Microbiol, 59, 139, doi.org/10.1016/S0378-1135(97)00190-9 ; Birgersson A. (1992), Potential virulence determinants of coagulase-negative staphylococci isolated from bovine milk correlated to virulence in mice. Staphylococci and Staphylococcal Infections, null, 26, 524. ; Chaneton L. (2008), Relationship between milk lactoferrin and etiological agent in the mastitic bovine mammary gland, J Dairy Sci, 91, 1865, doi.org/10.3168/jds.2007-0732 ; S. De Vliegher (2003), Prepartum teat apex colonization with <i>Staphylococcus chromogenes</i> in dairy heifers is associated with low somatic cell count in early lactation, Vet Microbiol, 92, 245, doi.org/10.1016/S0378-1135(02)00363-2 ; Devriese L. (1994), A simple identification scheme for coagulase negative staphylococci from bovine mastitis, Res Vet Sci, 57, 240, doi.org/10.1016/0034-5288(94)90064-7 ; Gentilini E. (2002), Antimicrobial susceptibility of coagulase-negative staphylococci isolated from bovine mastitis in Argentina, J Dairy Sci, 85, 1913, doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(02)74267-7 ; Hryniewicz W. (1980), Wpływ toksyn paciorkowcowych i gronkowcowych na komórki układu immunologicznego, Postępy Mikrobiologii, 29, 427. ; Jarp J. (1991), Classification of coagulase-negative staphylococci isolated from bovine clinical and subclinical mastitis, Vet Microbiol, 27, 151, doi.org/10.1016/0378-1135(91)90006-2 ; Jonsson P. (1993), Pathogenesis of bacterial infections in animals, 21. ; Komine K. (2005), Small molecule lactoferrin with an inflammatory effect but no apparent antibacterial activity in mastitic mammary gland secretion, J Vet Med Sci, 67, 667, doi.org/10.1292/jvms.67.667 ; Kłossowska A. (2001), Microorganism pathogenes in raw milk which affect humans, Med Weter, 57, 28. ; Krajewska-Pietrasik D. (1995), Znaczenie czynników środowiska zewnętrznego w regulacji ekspresji właściwości chorobotwórczych bakterii, Postępy Mikrobiologii, 34, 435. ; Lisiecki P. (1996), Ustrojowe źródła żelaza człowieka wykorzystywane <i>in vitro</i> przez gronkowce, Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, 48, 5. ; Macovec J. (2003), Results of milk samples submitted for microbiological examination in Wisconsin from 1994 to 2001, J Dairy Sci, 86, 3466, doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(03)73951-4 ; Malinowski E. (2006), Etiological agents of dairy cows' mastitis in western part of Poland, Pol J Vet Sci, 9, 191. ; Małachowa N (<b>2003</b>) <i>Staphylococcus aureus</i> jako patogen. <a target="_blank" href='http://bioinfo.mol.uj.edu.pl/articles/Malachowa03'>http://bioinfo.mol.uj.edu.pl/articles/Malachowa03</a> ; Moon J. (2007), Phenotypic and genetic antibiogram of methicillin-resistant staphylococci isolated from bovine mastitis in Korea, J Dairy Sci, 90, 1176, doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(07)71604-1 ; Pitkälä A. (2004), Bovine mastitis in Finland 2001 - prevalence, distribution of bacteria, and antimicrobial resistance, J Dairy Sci, 87, 2433, doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(04)73366-4 ; Pyörälä S. (2009), Coagulase-negative staphylococci - emerging mastitis pathogens, Vet Microbiol, 134, 3, doi.org/10.1016/j.vetmic.2008.09.015 ; Rajala-Schultz P. (2004), Antimicrobial susceptibility of mastitis pathogens from first lactation and older cows, Vet Microbiol, 102, 33, doi.org/10.1016/j.vetmic.2004.04.010 ; Różalska B. (1995), Udział gronkowców koagulazoujemnych (CNS) w zakażeniach, Postępy Mikrobiologii, 34, 453. ; Stachowiak R. (2000), Bacterial hemolysins, Postępy Mikrobiologii, 39, 253. ; Szymańska K. (1999), Characteristics of the pathological properties of staphylococci, Med Weter, 55, 590. ; Taponen S. (2007), Bovine intramammary infections caused by coagulase-negative staphylococci may persist throughout lactation according to amplified fragment length polymorphism - based analysis, J Dairy Sci, 90, 3301, doi.org/10.3168/jds.2006-860 ; Weinberg E. (1986), Iron, infection and neoplasia, Clin Physiol Biochem, 4, 50. ; Zimecki M. (2005), Therapeutic properties of proteins and peptides from colostrum and milk, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 59, 309.
×