Szczegóły

Tytuł artykułu

Isolation and characterization of zinc-binding proteins of canine seminal plasma

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10181-012-0076-5 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2012; No 3
×