Szczegóły

Tytuł artykułu

Overexpression of aldolase A and cytokeratin 19 in ovine pulmonary adenocarcinoma

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10181-012-0110-7 ; ISSN 1505-1773
×