Szczegóły

Tytuł artykułu

Characterization of bacteria of the genus Staphylococcus isolated from the eggs of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica)

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10181-012-0116-1 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2012; No 4
×