Szczegóły

Tytuł artykułu

Histopathology in diagnosis of broiler chicken and layer diseases – review of cases 1999-2010

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10181-012-0117-0 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2012; No 4
×