Szczegóły

Tytuł artykułu

Reduction of prevalence of persistent BVDV infection in cattle herds by long-term vaccination program (preliminary clinical study)

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/pjvs-2013-0051 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2013; No 2
×