Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of commercial long-term extenders on metabolic activity and membrane integrity of boar spermatozoa stored at 17°C

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/pjvs-2013-0072 ; ISSN 1505-1773
×