Szczegóły

Tytuł artykułu

Immunohistochemical characteristics and distribution of neurons in the intramural ganglia supplying the urinary bladder in the male pig

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/pjvs-2013-0090 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2013; No 4
×