Szczegóły

Tytuł artykułu

The in vitro effect of commercially available noble metal nanocolloids on the splenocyte proliferative response and cytokine production in mice

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/pjvs-2014-0005 ; ISSN 1505-1773
×