Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of dietary L-arginine intake on the level of antibody titer, the relative organ weight and colon motility in broilers

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/pjvs-2014-0015 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2014; No 1
×