Szczegóły

Tytuł artykułu

In vivo inhibitory effect of Aloe vera gel on the ability of mouse parental splenic lymphocytes to induce cutaneous angiogenesis in recipient F1 mice

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/pjvs-2014-0017 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2014; No 1
×