Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of parenteral administration of Selenium and vitamin E on health status of mammary gland and on selected antioxidant indexes in blood of dairy cows

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/pjvs-2014-0031 ; ISSN 1505-1773
×