Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of Biolex-MB40 on the phagocytic activity and oxidative metabolism of peripheral blood granulocytes and monocytes in lambs

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/pjvs-2014-0039 ; ISSN 1505-1773
×