Szczegóły

Tytuł artykułu

Progesterone level does not distinguish the different course of canine ovulation determined by ultrasonography

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/pjvs-2014-0040 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2014; No 2
×