Szczegóły

Tytuł artykułu

Correlations between cholesterol content, fatty acid composition and health lipid indices in fat of chosen tissues and organs of finishing pigs

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/pjvs-2014-0080 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2014; No 3
×