Szczegóły

Tytuł artykułu

Single nucleotide polymorphism within arylsulfatase D gene (ARSD) is associated with selected kinematic parameters of sperm motility in Holstein-Friesian bulls

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/pjvs-2014-0081 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2014; No 3
×