Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of High Resolution Gradient Echo, XBONE T1, XBONE T2, Spin Echo T1 and 3D SST1 magnetic resonance imaging sequences for imagining the canine elbow

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/pjvs-2014-0088 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2014; No 4
×