Szczegóły

Tytuł artykułu

Serological studies to determine the occurrence of Johne’s disease and mycoplasma infection in the Northern-East Polish population of European bison (Bison bonasus)

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/pjvs-2014-0105 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2014; No 4
×