Szczegóły

Tytuł artykułu

The splenocyte proliferative response and cytokine secretion in mice after oral administration of commercial gold nanocolloid

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.1515/pjvs-2015-0023 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2015; No 1
×