Szczegóły

Tytuł artykułu

In vitro study of the effect of corn dried distillers grains with solubles on rumen fermentation in sheep

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.1515/pjvs-2015-0097 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2015; No 4
×