Details

Title

Psychological Aspects of Risk and Aggression among Motorcyclists - "Mad Max" Syndrome

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2010

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2010

Identifier

DOI: 10.2478/v10059-010-0010-6 ; ISSN 0079-2993

References

Anderson C. (2002), Human Aggression, Annual Review of Psychology, 53, 27. ; Ayara A. (2006), Road Rage: Recognizing a psychological disorder, Journal of Psychiatry & Law, 34, 123. ; Bąk J. (2003), Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców [Traffic accidents and training of young drivers]. ; Bąk J. (2008), Bezpieczeństwo na drogach. Edukacja i diagnostyka kierującymi pojazdami [Road Safety - education and diagnostics of drivers], 9. ; Bąk J. (2008), Zeszyty Naukowe ITS - Prace 2008, Nr 101, 37. ; Buss A. (1992), The Aggression Questionnaire, Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452, doi.org/10.1037/0022-3514.63.3.452 ; Buss D. (1996), Ewolucja pożądania [The evolution of desire]. ; Buss D. (2001), Psychologia ewolucyjna [Evolutionary psychology]. ; Buss, A. and Perry, M. (2010). <i>Aggression Questionnaire.</i> Retrieved May 27 from <a target="_blank" href='http://amity.pl/kwestionariusz_agresji_is.doc'>http://amity.pl/kwestionariusz_agresji_is.doc</a> ; Britt T. (2006), Attributions and personality as predictors of the road rage response, British Journal of Social Psychology, 45, 127, doi.org/10.1348/014466605X41355 ; Brzezinski J. (1980), Elementy metodologii badań psychologicznych [Elements of the methodology of psychological research]. ; Cibor R. (2008), Bezpieczeństwo na drogach. Edukacja i diagnostyka kierującymi pojazdami [Road Safety - education and diagnostics of drivers], 35. ; Fong G. (2001), Road Rage: A Psychiatric phenomenon?, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 36, 277, doi.org/10.1007/s001270170045 ; Fudakowski S. (2004), Psychofizjologiczne aspekty wypadków drogowych. Materiały konferencyjne [Psychophysiological aspects of road traffic accidents. Conference materials.], 127. ; Jamroz K. (2006), Teorie i modele stosowane w badaniach i działaniach prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa drogowego [Theories and models used in research and preventive measures for road safety], Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 603, 169. ; Jamroz K. (2008), Review of road safety theories and models, Journal of KONBiN, 1. ; Jeżewska M. (2004), Psychofizjologiczne aspekty wypadków drogowych: materiały konferencyjne [Psychophysiological aspects of road accidents. Conference materials], 7. ; Konarski R. (2009), Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka [Structural Equation Models. Theory and practice]. ; Konarski R. (2010), Analiza Równań Strukturalnych- materiały kursowe [Structural Equation Analysis. Course materials]. ; Krystek R. (2004), Psychophysiological aspects of road traffic accidents. Conference materials. ; Laurence J. (2004), Road Rage: Old Wine in a New Bottle, The Canadian Journal of Psychiatry / La Revue canadienne de psychiatrie, 49, 709. ; Makarowski R. (2008), Granice ryzyka. Paradygmat psychologiczny [The limits of risk. Psychological paradigm]. ; Makarowski R. (2010), Ryzyko i stress w lotnictwie sportowym [The risk and stress in aviation sports]. ; Mann R. (2007), Road Rage and Collision Involvement, American Journal of Health Behavior, 31, 384. ; M. Marszał - Wisniewska (1999), Siła woli i temperament [Strength of will and temperament]. ; Parker D. (1992), Intention to commit driving violations: An application of the Theory of Planned Behavior, Journal of Applied Psychology, 77, 94, doi.org/10.1037/0021-9010.77.1.94 ; Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładach z medycyny Tom 1 (Basic Statistics) i 2 (Modele Liniowe i Nieliniowe). [Approachable course in statistics using STATISTICA PL and medical cases. Volumes 1 (Basic Statistics) i 2. ; Stanisz A. (2008), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładach z medycyny Tom 3. Analiza wielowymiarowe [Course in statistics using STATISTICA.PL and medicine. Volume 3. Multivariate Analyses]. ; Strelau J. (2006), Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań. [<i>Temperament as a regulator of behavior. From the perspective of half a century of research</i>]. ; Strelau J. (1998), Kwestionariusz Temperamentu PTS. Podręcznik. [PTS Temperament Questionnaire. Handbook]. ; Studenski R. (2006), Wieloczynnikowa Skala Zachowań Ryzykownych (WSZR). Podręcznik. [<i>Multifactor Risky Behavior Scale (WSZR)</i>]. ; Studenski R. (2007), Autodestruktywna motywacja zachowań ryzykownych. Kolokwia psychologiczne [Self-destructive motivation for risky behaviors], Psychological Tests, 10. ; Studenski R. (2009), Ryzyko i ryzykowanie [<i>Risk and risk it</i>]. ; Szymanek A. (2008), Risk acceptation principles in transport, Journal of KONBiN, 2. ; Tarnowski A. (2008), Bezpieczeństwo na drogach. Edukacja i diagnostyka kierującymi pojazdami [Road Safety - education and diagnostics of drivers], 137. ; Waszkowska M. (2009), Temperament a poczucie stresu w ruchu drogowym [Temperament and the sense of stress on the road], Medycyna Pracy, 60, 137. ; Waszkowska M. (2008), Bezpieczeństwo na drogach. Edukacja i diagnostyka kierującymi pojazdami [Road Safety - education and diagnostics of drivers], 239. ; Waszkowska M. (2006), Psychological effects of participation in road accidents - a challenge for public health, Medycyna Pracy, 57, 479. ; Zaleśkiewicz T. (2001), <i>Kwestionariusz SIRI</i> [<i>SIRI 2001' Stimulating-Instrumental Risk Inventory</i>]. Unpublished version. ; Zaleśkiewicz T. (2005), Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka [<i>Pleasure or necessity. Psychology of perception risk</i>].
×