Details

Title

Schizophrenia in adolescents and the family system

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2011

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2011

Identifier

DOI: 10.2478/v10059-011-0002-1 ; ISSN 0079-2993

References

Ackerman N. (1980), The family life cycle: A framework for family therapy. ; Andreasen N. (1993), Diagnosis and classification of schizophrenia, Schizo. Bulletin, 19, 2, 199. ; B. de Barbaro (1997), Pacjent w swojej rodzinie (Patient in his family). ; (1999), Schizofrenia w rodzinie (Schizophrenia in the family). ; Bateson G. (1959), Schizophrenia: An integrated approach. ; Bateson G. (1960), Minimal requirements for a theory of chizophrenia, Arch. Gen. Psychiat, 2, 477, doi.org/10.1001/archpsyc.1960.03590110001001 ; Birchwood M. (2004), Schizofrenia. ; Czabała C. (2001), Psychologia: Podręcznik akademicki, 3, 583. ; Doane J. (1981), Parental Communication deviance and affective style as predictors of subsequent schizophrenia spectrum disorders in vulnerable adolescents, Arch. Gen. Psychiat, 38, 679, doi.org/10.1001/archpsyc.1981.01780310079008 ; Goldstein M. (1987), Family interaction and psychopathology: Theories, methods, and findings, 481. ; Hirsch S. (1975), Abnormalities in parents of schizophrenics. ; Liem J. (1974), Effects of verbal communications of parents and children: A comparison of normal and schizophrenic families, J. Cons. Clin. Psychol, 42, 438, doi.org/10.1037/h0036700 ; Lidz T. (1965), Schizophrenia and the family. ; McGoldrick M. (1982), Normal Family Processes. ; Mishler E. (1968), Interaction in families: An experimental study of family processes and schizophrenia. ; Ostoja-Zawadzka K. (1997), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (Family life cycles. ; Praszkier R. (1992), Zmieniać nie zmieniając. Ekologia problemów rodzinnych. (Changing with no changes. The ecology of family problems). ; Singer M. (1978), The nature of schizophrenia: New approaches to research and treatment, 499. ; Świętochowski W. (2004), Proces "chorowania" w rodzinie (The process of illness in the family), Acta Universitatis Lodziensis - Folia Psychologica, 8, 197. ; Świętochowski W. (2010a), System rodzinny wobec przewlekłej choroby somatycznej. Gdy rodzina ma korzyść z choroby. (The family system and chronic illness. When the family has benefits from illness). ; Świętochowski W. (2010b), Superficial and systemic diagnosis of family, Polish Psychological Bulletin, 41, 3, 113, doi.org/10.2478/v10059-010-0015-1 ; Tienari P. (1994), The Finnish adoption study of schizophrenia. Implications for family research, Brit. J. Psychiat, 164, 20. ; Tomczyk U. (1999), Terapia rodzin pacjentów chorych na schizofrenię. (Therapy in families with schizophrenia), Psychiatria Polska, 1, 15. ; Wierzba A. (2001), Schizofrenia; inicjacja i współczesność (Schizophrenia: initiation and the present time), Psychoterapia, 4, 119, 35. ; Wynne L. (1979), The schizophrenic syndrome.
×