Details

Title

Developmental Task Attainment in Adolescents from Families with a Recovering Alcoholic or Active Alcoholic Father

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2011

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2011

Identifier

DOI: 10.2478/v10059-011-0013-y ; ISSN 0079-2993

References

Achenbach T. (1982), Advances in clinical psychology, 5, 2. ; Achenbach T. (1987), Risk and protective factores in the development of psychology, 29. ; Ackerman R. (1983), Children of alcoholics. ; Bee H. (2008), Psychologia rozwoju człowieka. ; Beletsis S. (1981), A developmental framework for understanding the children of alcoholics. Focus on women, Journal of Health and the Addictions, 2, 1. ; Bennett L. (1988), Deliberate family process: A strategy for protecting children of alcoholics, British Journal of Addiction, 83, 821, doi.org/10.1111/j.1360-0443.1988.tb00517.x ; Brown S. (1990), Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia. ; Brzezińska A. (2000), Społeczna psychologia rozwoju. ; Chassin L. (1991), Substance use and symptomatology among adolescent children of alcoholics, Journal of Abnormal Psychology, 100, 4, 449, doi.org/10.1037/0021-843X.100.4.449 ; Cicchetti D. (1993), Developmental psychopathology: Reactions, reflections, projections, Developmental Review, 13, 471, doi.org/10.1006/drev.1993.1021 ; Cichetti D. (2002), A developmental psychopathology perspective on adolescence, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 1, 6, doi.org/10.1037/0022-006X.70.1.6 ; Cierpiałkowska L. (1994), Alcoholism. Self-Help Groups and Professional Therapy, 5. ; Cierpiałkowska L. (1997), Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia. ; Cierpiałkowska, L. (2005). Dzieci z grup wysokiego ryzyka - perspektywa transakcyjnej psychopatologii rozwojowej. II Poznańskie Forum Trzeźwości. (materiały niepublikowane). ; Cierpiałkowska L. (2007), Psychopatologia. ; Cloninger C. (1987), Neurogenetic adaptive mechanisms in alcoholism, Science, 236, 410, doi.org/10.1126/science.2882604 ; Cohen J. (1983), Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. ; Collins R. (1990), Alcohol and the family: Research and clinical perspectives, 285. ; Connell A. (2002), The association between psychopathology in fathers versus mothers and children's internalizing and externalizing behavior problems: a meta-analysis, Psychological Bulletin, 128, 5, 746, doi.org/10.1037/0033-2909.128.5.746 ; Eiden R. (2009), A longitudinal study of social competence among children of alcoholic and nonalcoholic parents: role of parental psychopathology, parental warmth, and self-regulation, Psychology of addictive behaviors: journal of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors, 23, 1, 36, doi.org/10.1037/a0014839 ; Eiden R. (2007), A conceptual model for the development of externalizing behavior problems among kindergarten children of alcoholic families: Role of parenting and children's self-regulation, Developmental Psychology, 43, 1187, doi.org/10.1037/0012-1649.43.5.1187 ; Ellis D. (2000), Rola oddziaływań rodzicielskich z punktu widzenia rozwoju i oceny ryzyka choroby alkoholowej, Alkohol a zdrowie, 26, 91. ; Fitzgerald H. (2002), The effects of parental dysfunction on children, 127, doi.org/10.1007/978-1-4615-1739-9_7 ; Grzegorzewska I. (2006), Realizacja zadań rozwojowych przez dzieci leczących się alkoholików. ; Havighurst R. (1948/1981), Developmental tasks and education. ; Jacob T. (1994), Development of alcohol problems: Exploring the biopsychosocial matrix of risk, 123. ; Johnson J. (1988), Cognitive functioning in children from alcoholic and non-alcoholic families, British Journal of Addiction, 83, 849, doi.org/10.1111/j.1360-0443.1988.tb00520.x ; Johnson P. (2001), Dimensions of functioning in alcoholic and non-alcoholic families, Journal of Mental Health Counseling, 23, 127. ; Kim J. (1999), Associations among family relationships, antisocial peers, and adolescents' externalizing behaviors: Gender and family type differences, Child Development, 70, 1209, doi.org/10.1111/1467-8624.00088 ; Obot I. (2004), Mental health problems in adolescent children of alcohol dependent parents: Epidemiologic research with a nationally representative sample, Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 13, 4, 83, doi.org/10.1300/J029v13n04_06 ; Margasiński A. (2010), Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. ; Morehouse E. (1982), An examination of dysfunctional latency age children of alcoholic parents and problems in intervention, Journal of Children in Contemporary Society, 15, 21, doi.org/10.1300/J274v15n01_04 ; Newcomb M. (1996), Pseudomaturity among adolescents: Construct validation, sex differences, and associations in adulthood, Journal of Drug Issues, 26, 477, doi.org/10.1177/002204269602600209 ; Patterson G. (1982), Coercive family process. ; Robinson B. (1998), Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. ; Rolf J. (1988), Depressive affects in school-aged children of alcoholics, British Journal of Addiction, 83, 841, doi.org/10.1111/j.1360-0443.1988.tb00519.x ; Sher K. (2003), Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych, 77. ; Sheridan M. (1993), Family dynamics and individual characteristics of adult children of alcoholics: An empirical analysis, Journal of Social Service Research, 17, 73, doi.org/10.1300/J079v17n01_04 ; Steinglass P. (1993), The alcoholic family. ; Strelau J. (1998), Kwestionariusz Temperamentu PTS. Podręcznik. ; Wegscheider-Cruse S. (2000), Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej. ; Windle M. (2003), Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych, 209. ; Wong M. (2006), Behavioral control and resiliency in the onset of alcohol and illicit drug use:a prospective study from preschool to adolescence, Child Development, 77, 4, 1016, doi.org/10.1111/j.1467-8624.2006.00916.x ; R Zucker (2000), Children of addiction: Research, health, and policy issues, 1.
×