Szczegóły

Tytuł artykułu

A sense of success, perception of economic crisis and the form of occupational activity

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2011

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10059-011-0019-5 ; ISSN 0079-2993

Referencje

Ascalon E. (2007), Psychology of Enterpreneurship, 105. ; Bartkowiak G. (2000), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, V, 15. ; Biegańska K. (2000), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, V, 45. ; Brzeziński J. (2005), Metodologia badań psychologicznych. ; Chandler G. (1993), Measuring the performance of emerging businesses: A validation study, Journal of Business Venturing, 391, doi.org/10.1016/0883-9026(93)90021-V ; Chrupała M. (2000), Współczesne problemy zarządzania ludźmi, 99. ; Cooper A. (1995), Determinants of satisfaction for entrepreneurs, Journal of Business Venturing, 10, 6, 439, doi.org/10.1016/0883-9026(95)00083-K ; Cooper A. (1988), Entrepreneur's perceived chances for success. [W:], Journal of Business Venturing, 3, 97, doi.org/10.1016/0883-9026(88)90020-1 ; (2004), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. ; Dej D. (2011), Innowacyjna przedsiębiorczość. ; Dej, D. (2011). <i>Psychological and Economic Success and it's Relations to Well-being inPolish and German Entrepreneurs.</i> PhD work. Presented to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences of the Technical University of Dresden. ; Dej D. (2009), Entrepreneurial Success as Defined by Entrepreneurs: Development of a Measurement Instrument, null. ; Dej D. (2008), Psychological and Economic Success and it's Relations to Well-being in Polish and German Entrepreneurs. ; Dej D. (2007), Entrepreneurs' definition of success and its relation to objective and subjective performance criteria, null. ; Dej D. (2007), Psychology of Enterpreneurship, 83. ; Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. ; Frese M. (2007), The psychology of entrepreneurship. ; Gabrysz, R. (2006). <i>Kto zarabia więcej - przedsiębiorcy czy pracownicy?</i> [W:] <a target="_blank" href='http://www.gazetapodatnika.pl'>www.gazetapodatnika.pl</a> ; Gartner W. (1988), American Journals of Small Business, 11. ; Glinka B. (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. ; Gorgievski M. (2007), <i>Business owners' success criteria, a values approach to personal differences.</i> Forschungsbericht, Erasmus University Rotterdam, null. ; Gorgievski-Duijvesteijn M. (2005), Finances and well-being: A dynamic equilibrium model of resources, Journal of Occupational Health Psychology, 10, 3, 210, doi.org/10.1037/1076-8998.10.3.210 ; M Gorgievski (2008), Teaching Psychology of Enterpreneurship, 135. ; Hisrich R. (1990), Entrepreneurship/ Intrapreneurship, American Psychologist, 209. ; Kaplan R. (1983), Measuring Manufacturing Performance: A New Challenge for Managerial Accounting Research, The Accounting Review, LVIII, 4, 686. ; Kapusta F. (2006), Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. ; King A. (1985), Simulation & games, 4, 399. ; Kuratko D. (1997), An Examination of Owner's Goals in Sustaining Entrepreneurship, Journal of Small Business Management, 26. ; Kwarciak K. (2003), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, VI, 145. ; Locke E. (1991), Self-Regulation through Goal Setting, Organizational Behavour and Human Decision Processes, 50, 212, doi.org/10.1016/0749-5978(91)90021-K ; Locke E. (1990), A theory of goal setting and task performance. ; Locke E. (1990), Work motivation and satisfaction: Light at the end of the tunnel, Psychological Science, 4, 240, doi.org/10.1111/j.1467-9280.1990.tb00207.x ; Locke E. (1990), Work motivation. ; Locke E. (1984), Goal setting: A motivational technique that works!. ; Marchesnay M. (1994), Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. ; Marody M. (2007), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, 271. ; Marody M. (2000), Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości. ; Marody M. (1999), Trzy Polski: Potencjał i bariery integracji z Unią Europejską. ; Mills Ch. (1965), Białe kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie. ; Mowday R. (1982), Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism and turnover. ; Murphy G. (1996), Measuring Performance in Entrepreneurship Research, Journal of Business Research, 15, doi.org/10.1016/0148-2963(95)00159-X ; Nęcka E. (1993), Strategie w biznesie, 25. ; Orser B. (2005), Dimensions of Perceived Success Among Canadian Business Owners, Journal of Small Business Management. ; Orser, B., Dyke, L. (2006, submitted). <i>Gender differences in perceived success among business owners and corporate managers.</i> ; Orser B. (2007), The association of gender and occupational-role context on Canadian entrepreneurs' and corporate managers' success criteria. ; Peluchette J. (1993), Subjective carrier success: The Influence of Individual Difference, Family, and Organizational Variables. [W:], Journal of Vocational Behavior, 43, 198, doi.org/10.1006/jvbe.1993.1042 ; Rau, R.; Hoffmann, U., Metz, U., Richter, P. G., Rösler, U., Stephan, U. (w druku). <i>Gesundheitsrisiken bei Unternehmern. Zeitschrift für Arbeitsund Organisationspsychologie.</i> ; Rauch A. (2000), International Review of Industrial and Organizational Psychology, 101. ; Rauch A. (2007), Let's Putt he Person Back into Entrepreneurship Research: A Meta-Analysis on the Relationship Between Business Owners' Personality Traits, Business Creation and Success. European, Journal of Work and Organizational Psychology, 16, 4, 353, doi.org/10.1080/13594320701595438 ; Rogacka-Trawińska B. (1980), Psychologia w służbie człowieka. ; Schaarschmidt U. (1996), Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster (Manual). ; Schenk R. (1998), Erfolgreiche Unternehmensgruender. Psychologische Analysen und praktische Anleitungen fuer Unternehmer in Ost- und Westdeutschland. ; Skorny Z. (1993), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, I, 9. ; Stephan U. (2006), Erfolgreiche Unternehmen in Deutschland, Polen, Tschechien und Bulgarien, II. ; Stephan U. (2006), Values and Entrepreneurial Intentions across European Cultures, null. ; Stephan, U., Spychala, A., Lukeš, M. (2009). <i>Firm-Level and Individual-Level Planning and their Relationship to Entrepreneurial Success.</i> Książka w wersji roboczej otrzymana od autorów. ; Strzałecki A. (1996), Studia z psychologii, 7, 159. ; Tyszka T. (1997), Psychologia zachowań ekonomicznych. ; Venkatraman N. (1986), Measurement of Business Performance in Strategy Research: A Comparison of Approaches, Academy of Manegement Review, 11, 4, 801. ; Witkowski S. (1994), Cud ekonomiczny a motywacja osiągnięć, Przegląd psychologiczny, 1-2, 139. ; (2003), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, VI, 435. ; Zaleśkiewicz T. (2004), Psychologia ekonomiczna, 303.
×