Szczegóły

Tytuł artykułu

The structure of the teacher Machiavellianism model in social interactions in a school environment

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10059-012-0024-3 ; ISSN 0079-2993
×