Szczegóły

Tytuł artykułu

Character of the relationship with Alzheimer patient and the psychological costs of care.

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10059-012-0027-0 ; ISSN 0079-2993
×