Szczegóły

Tytuł artykułu

Attentional Control and Retrieval Induced Forgetting Self-regulation Perspective

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/ppb-2013-0007 ; ISSN 0079-2993
×