Szczegóły

Tytuł artykułu

Life Satisfaction: Testing a Structural Equation Model Based on Authenticity and Subjective Happiness

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.1515/ppb-2015-0034 ; ISSN 0079-2993

Źródło

Polish Psychological Bulletin; 2015; No 2
×