Szczegóły

Tytuł artykułu

12. The trophic state of the Vistula Lagoon: an assessment based on selected biotic and abiotic parameters according to the Water Framework Directive:

Tytuł czasopisma

Oceanologia

Rocznik

2011

Wolumin

Vol. 53

Numer

Iss. 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Instytut Oceanologii PAN ; Komitet Badań Morza PAN

Identyfikator

ISSN 0078-3234
×