Szczegóły

Tytuł artykułu

Próba młodego krytyka. „Myśli o literaturze polskiej” Michała Grabowskiego

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 5

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2016; No 5
×