Szczegóły

Tytuł artykułu

Blood vessels of the shin — posterior tibial artery — anatomy — own studiesand review of the literature

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2016

Wolumin

vol.56

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Zakres

5-9

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0015-5616

Źródło

Folia Medica Cracoviensia; 2016; vol.56; No 3; 5-9
×