Szczegóły

Tytuł artykułu

Recepcja barokowej techniki fasady wklęsło-wypukłej na Dolnym Śląsku

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

urbanistyka barokowa ; architektura barokowa ; XVII–XVIII w. ; Dolny Śląsk

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865

Źródło

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki; 2016; No 2
×