Szczegóły

Tytuł artykułu

Relatywistyczne aspekty utylitaryzmu Richarda M. Hare’a w świetle krytyki Richarda B. Brandta

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

etyka ; utylitaryzm ; uniwersalizacja ; uniwersalizowalność ; ogólność ; R.B. Brandt ; R.M. Hare

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

165-175

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

Źródło

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2016; No 2; 165-175
×